EnterCards samarbete med LO

Med anledning av att ett flertal artiklar idag har publicerats i svenska medier gällande EnterCard och LO, vill vi här förtydliga vad som gäller våra samarbeten med tio av LOs förbund.

EnterCard arbetar medvetet med ansvarsfull långivning, både gällande vår kreditgivning, våra processer och i informationen till kortkunderna. Vi vill ha kunder som tar ansvar och kan hantera sina krediter. Vi kommer därför se över hur vi kan ändra våra rutiner för att värdera hur vi kan göra det ännu tydligare för kunden, säger VD EnterCard Sverige Anne Mette Krighaar. När det gäller Handelskortet som har funnits ett längre tag, har vi inte sett några indikationer på att inte medlemmarna klarar att hantera sina kreditkort. Kundnöjdhetsundersökningar visar snarare att flertalet är mycket nöjda med sitt kort.
 
Några fakta om den genomsnittliga kortkunden och våra avtal med LO:
 
I Sverige har genomsnittskunden en skuld på 8000 kronor och en genomsnittlig återbetalningstid på ca 12 månader.
 
EnterCard har idag avtal med följande fackförbund:

  • Handelsanställdas förbund
  • Hotell-och restaurangfacket (HRF)
  • IF Metall
  • GS
  • Svenska Elektrikerförbundet
  • Svenska Kommunalarbetareförbundet
  • Svenska Målareförbundet
  • Svenska Pappersindustriarbetareförbundet
  • Livsmedelsarbetareförbundet
  • SEKO

Syftet med LO-förbundens  kreditkortsprogram är att kunna erbjuda medlemmarna ett betal- och kreditkort laddat med förmåner och rabatter tillsammans med kreditkortet.
 
EnterCard är tydliga i sin kundkommunikation att ett kreditkort är till för kortsiktiga krediter och kan användas för att sprida ut utgifter över några månader. Handlar det om långsiktiga lån finns det andra låneformer som är mer fördelaktiga. Där erbjuder LO bland annat medlemslån till sina medlemmar. Vanligtvis handlar det också om relativt låga kreditnivåer på kreditkorten.
 
Via våra ägares globala erfarenhet och kompetens har EnterCard kunnat utveckla metoder för att värdera kreditrisker och grundligt se över om kunden kan betala.